Tag Archive

Tolak Bala 2022 telah rampung

Sangha Kadam Choeling Indonesia telah merampungkan rangkaian Puja Tolak Bala di Biara Indonesia Tuṣita Vivaraṇācaraṇa Vijayāśraya. Nama de

March 16, 2022

Tolak Bala KCI 2022

“Dengan kekuatan kebenaran kata-kata Sang Triratna yang mulia, semoga (halangan-halangan) disingkirkan! Semoga semua kejahatan, seperti para musuh,

February 23, 2022